Kroppens endringer i svangerskapet

Publisert 05.09.2018

Kroppen går gjennom mange endringer gjennom svangerskapet for å tilrettelegge for både mor og barn. Endringene skjer i flere systemer; hjerte-, og kar systemet, det hormonelle og det mekaniske for å nevne noen.

I hjerte-, kar systemet er den kanskje største endringen en økning i hjertets kapasitet. Allerede i uke 8 av svangerskapet økes hjertets kapasitet til 20%. Dette fortsetter å øke til rundt 40% til termin (Soma-Pillay et al, 2016).

De mekaniske endringene kommer som en respons av både de hormonelle endringene samt for å endringen i kroppens tyngdepunkt ettersom vekten endrer seg. Vekten av barnet tynger noe mer på den fremre delen av bekkenet (symfysen) som gir kompensasjoner i resten av ryggen. Korsryggen blir mer svai desto lengre ut i svangerskapet man kommer. Dette fører videre til en noe mer krummet midtrygg som en kompensasjon.

De hormonelle forandringene, blant annet progesteron og relaxin, er viktige for å forberede kroppen på fødselen og gir mer elastisitet i ligamentene. Disse endringene som gir en fysiologisk bekkenløsning er nødvendig, og må skilles fra symptomatiske bekkenleddssmerter. Andre symptomer som kommer av økningen i progesteron er forstoppelse, kvalme og økt kroppsvarme for å nevne noen.

Det er dessverre ikke uvanlig å oppleve smerter i rygg, bekken og symfyse under svangerskapet. Plagene kan være av variert grad, fra noe plagsomt til svært hemmende. Endringene er normale og gir ikke nødvendigvis plager. For å lette på den mekaniske biten kan det kan være til hjelp å passe på holdningen for å lette eventuelle symptomer (se bildet).

Kroppens holdning
(www.reliva.in)

Bekkenløsning vs Bekkenlåsning

Hva er bekkenløsning?

I dag går man mer og mer vekk fra betegnelsen bekkenløsning. Grunnen til dette, er at ordet "løsning" kan få noen til å tro at bekkenet skal "falle ifra hverandre", noe som ikke stemmer. Anatomisk og mekanisk er bekkenet stabilt. Tenker man at noe er "løst", kan smertene øke på grunn av redsel og frykt for forverring, og man får et uheldig bevegelsesmønster som igjen kan generere smerter. Ligamentene i bekkenleddene er veldig kraftige, og holder bekkenet sammen uansett. Forskningen har til nå ikke klart å vise en klar årsak til hva som gir smertefulle bekkenleddssmerter, men det gjøres forskning på området for å få klarere svar.

Hvor smertene kjennes kan variere noe, men ofte ser man at smertene holder seg til bekkenleddene bak (like over halebeinet), symfysen foran (skambeinet), lyske, innsiden av lårene ned mot knærne, samt i seteregionen. Smertene kan ofte oppleves som diffuse, brennende, stikkende og skytende. Plagene blir ofte verre av brå, raske, gjentagende bevegelser og/eller følgende:

  • Snu seg i sengen eller komme seg opp av sengen
  • Gå inn eller ut av bilen
  • Gå opp eller ned trapper
  • Ta av eller på sko
  • Å ligge i enkelte stillinger
  • Gange eller trening

 

Hva er bekkenlåsning?

Bekkenlåsning er en betegnelse som er mye brukt om redusert funksjonsevne av bekkenledd og trenger ikke nødvendigvis ha noe med graviditet å gjøre. Selv om det kalles en låsning, betyr det ikke at leddene er "låst" og ikke beveger seg, men det kan være restriksjoner i leddene av for eksempel musklespenninger som skaper smerter. Det er ikke uvanlig at symptomene på en bekkenlåsning kan være noe lik en bekkenløsning, men plagene utarter seg noe forskjellig. Smertene kan kjennes lokalt, ned i sete og lår, samt lyske. 

Våre terapeuter

På Klinikk Pluss har våre terapeuter god erfaring med å skille bekkenløsning og bekkenlåsning. Behandlingen vil bli individuelt tilpasset etter en grundig undersøkelse hos våre kiropraktorer eller fysioterapeuter.
Som primærkontakter er våre kiropraktorer svært godt egnet til å diagnostisere og eventuelt sykemelde eller henvise til best egnet terapeut/lege om det skulle være nødvendig.

 

 

Referanser

Thorvaldur S Palsson, William Gibson, Ben Darlow, Samantha Bunzli, Gregory Lehman, Martin Rabey, Niamh Moloney, Henrik B Vaegter, Matthew K Bagg, Mervyn Travers. Physical TherapyChanging the Narrative in Diagnosis and Management of Pain in the Sacroiliac Joint Area Volume 99, Issue 11, November 2019, Pages 1511–1519


Soma-Pillay, P., Nelson-Piercy, C., Tolppanen, H. and Mebazaa, A. 2016. Physiological changes in pregnancy. Cardiovascular journal of Africa. 27(2): 89-94.

Vleeming, A., Albert, H. B., Östgaard, H. C., Sturesson, B. and Stuge, B. 2008. European guidelines for the diagnoses and treatment of pelvic girdle pain. European Spine Journal. 17(6): 794-819

https://helsenorge.no/gravid/bekkenlosning

 
 
Flere aktualiteter
Publisert: 18.01.2024

Har du smerter eller stivhet i leddene, spesielt om morgenen?

Hindrer plagene deg i å være aktiv?

Publisert: 21.09.2023
Les artikkelen her: https://bit.ly/3QpiitH
Publisert: 31.08.2023
Drop in time. Bli vaksinert i dag!
Publisert: 21.09.2023
Velkommen til oss i nye og oppussede lokaler på Løkketangen 10A. Det er heis fra kjelleren og rett opp til vår inngang. Den heisen ligger innerst i hjørnet i garasjen. Kommer man gående er inngang 10A mellom Norvik eiendomsmegling og serveringstedet Local Lounge den nærmeste. inn i mellomgangen og døren til høyre 2 etg. 
ÅPNINGSTIDER:
man-tor: 08.00 – 18.00
fredag: 08.00 – 1600

Hva plages du med?
TIPS: Søk etter stikkord som hodepine, nakkesmerter, ryggsmerter, korsrygg, senebetennelse e.l.