Kvinnehelse

Klinikk Pluss har ett spesialisert «Kvinnehelse team» som fokuserer på plager og behandling knyttet opp mot forberedelser til fødsel, rehabilitering etter fødsel og vanlige behandlingstilbud rettet mot graviditet. Kvinnehelse-teamet hos Klinikk Pluss har stort engasjement, erfaring og kompetanse på området. Vårt team består av Fysioterapeut Elisabeth Loe Hellerud, Akupunktør(MAF) Nina Blich og Kiropraktor Gina Nielsen.

Det er mange som kommer til oss med plager og smerter i rygg og bekken, under og etter svangerskapet. De søker råd og veiledning om hva de kan gjøre, og mange er bekymret for å få kroniske plager etter fødselen.

Det er viktig å få en god undersøkelse slik at man kan avgjøre hvor smertene kommer fra. Det kan være vanskelig for pasienten å vite om det er korsrygg eller bekken som er problemet, og ofte kan det være en kombinasjon av begge. En korrekt diagnose er viktig for riktig behandling og for kunnskap om prognosen- hvordan framtidsutsiktene er med disse symptomene.

Bekkenleddsmerter  

Rygg- og/eller bekkenleddsmerter oppleves av ca. halvparten av alle gravide. Hos disse stammer 20 % fra bekkenledd.

Mange gravide med rygg-/bekkenplager blir feildiagnostisert med bekkenløsning. Dette kan medføre store hemninger i hverdagen samt sykefravær fra jobb over lengre tid.

Du som opplever bekkenleddsmerter, kan ha behov for veiledning i målrettet bevegelse og aktivitet. Dette gjelder uavhengig av årsak og hvor lenge smertene har vart. Fokuser gjerne på enkle lett tilgjengelige aktiviteter du trives med. Det er viktig at du veksler mellom aktivitet og hvile. Fysisk aktivitet og trening som ikke provoserer smertene anbefales.

Målet er å redusere smertene og forbedre funksjonsevne, samt å hindre at tilstanden blir langvarig.

Vi tilbyr individualisert, målrettet behandling som evalueres kontinuerlig. Noen anbefales styrketrening, andre avspenning. De fleste som kommer til oss har også behov for å få løst opp spente muskler, bindevev eller ledd.

Akupunktur i svangerskapet

For deg som er gravid kan akupunktur være en skånsom og god behandlingsform, som også har fin avspennende effekt. Behandlingen kan benyttes i alle faser av svangerskapet for ulike problemer, ofte med gunstig effekt. Typiske plager kan blant annet være kvalme, halsbrann, søvnforstyrrelser, lite energi og andre ubehag som kan følge med når du er gravid. Ubehag og plager varierer fra kvinne til kvinne. Mange av disse plagene kan reduseres ved akupunkturbehandling.

Fødselsforberedende behandling (modningsakupunktur) er en mye brukt behandlingsform, som har til hensikt å forberede den gravide både fysisk og mentalt til fødsel.

Behandlingen har blant annet til formål å forberede livmor og livmorhals til fødsel, slik at åpningsfasen kan bli lettere.

Erfaring og tilbakemeldinger fra pasienter og jordmødre viser at akupunktur kan korte ned fødetiden spesielt hos førstegangsfødende, gi mer effektive rier og at flere føder nær termindato.

Når det gjelder fødselsforberedende akupunkturbehandling, anbefaler vi at du starter i uke 35/36.

Inkontinens

Det er ikke uvanlig å oppleve problemer med inkontinens etter fødsel. Dette skyldes blant annet at bekkenbunnen er for svak. Her kan trening i samråd med fysioterapeut eller kiropraktor ha god effekt. Bekkenbunnen kan trenes opp gjennom fysiske øvelser slik at man blir kvitt problemet.

Bekkenbunnstrening sammen med fysioterapeut kan også være en god investering for å forebygge problemer før og etter fødsel.

Vi jobber tverrfaglig for å gi pasienten den beste behandlingen. Vi ønsker å ta vare på pasienten som en helhet og har tett samarbeid med hverandre inkludert andre instanser i helsetjenesten som fastlegen.

 
 
Litt om generelle ÅPNINGSTIDER:
Man-tor: 08.00 – 18.00
Fredag: 08.00 – 1500
Visse terapeuter har timer fra 05:45 og noen til 19:30
Resepsjonen betjent fra 09:00-14:00 mandag-torsdag og 10:00-14:00 fredag, se www.klinikkpluss.no/timebestilling

Hva plages du med?
TIPS: Søk etter stikkord som hodepine, nakkesmerter, ryggsmerter, korsrygg, senebetennelse e.l.
Våre behandlingstyper