Svimmelhet

Publisert 28.09.2018

Svimmelhet i seg selv er ikke en tilstand, men er et symptom på andre tilstander. Noen tilstander gir en mer akutt følelse av svimmelhet enn andre, og det er ikke alltid like lett å skille mellom det å føle seg ustø ved gange eller annen svimmelhet. Dette er et symptom som blir mer og mer vanlig med økende alder.

Vanlige årsaker kan være blant annet

 • angst
 • medikamentbivirkninger
 • spenningshodepine
 • lav blodprosent
 • stive nakkemuskler
 • forkalkninger i nakken
 • lavt blodtrykk
 • dehydrering
 • krystallsyke
 • virus på balansenerven
 • labyrintitt
 • Ménières sykdom
 • Andre kronisk sykdommer (for eksempel diabetes og lavt stoffskifte)

 

Referanse

https://nhi.no/symptomer/hjerte-og-kar/svimmelhet-veiviser/?page=1

 

Krystallsyke (BPPV)

Om

Krystallsyke eller benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV) er en tilstand som gir anfallsvis svimmelhet som er stillingsavhengig. Tilstanden er ikke uvanlig og gjennomsnittsalderen er ca. 60 år og rammer kvinner oftere enn menn. Grunnårsaken til denne tilstanden er ikke kjent, men det som er symptomutløsende er små partikler (kalt krystaller eller otolitter) som beveger seg i buegangene i det indre øret. Når vi beveger hodet vil otolittene komme i kontakt med hårcellene som dekker buegangene. Dette fører til stimuli som gir hjernen en misvisende beskjed om bevegelsen som har skjedd. Det er denne overstimuleringen som da gir anfallene med svimmelhet.

Mange opplever at svimmelheten oppstår i det de skal snu seg eller reise seg fra sengen på morgningen, og kjenner igjen svimmelheten på enkelte bevegelser av hodet. Svimmelheten opplever som en karusellfølelse, hvor omgivelsene snurrer (også kalt rotatorisk svimmelhet). Anfallene varer som regel ikke lengre enn 1 minutt og man ser da ofte ufrivillige bevegelser av øynene samtidig (nystagmus). Det er ikke uvanlig å oppleve kvalme og oppkast når anfallene er som verst og mange blir ofte skremt første gang plagene oppstår.

Da det er 3 forskjellige bueganger i det indre øret (horisontale, bakre og fremre) kan otolittene oppstå i en eller flere av dem. Den vanligste er den bakre buegangen (90%), sjeldnere er den horisontale (3-9%) og enda sjeldnere er den fremre buegangen (2%).

BPPV er en noe uforutsigbar tilstand som kan komme gjentagende eller bare en gang. Det er ikke uvanlig at enkelte opplever en følelse av sjøgange (nautisk svimmelhet) etter at de den akutte svimmelheten er over. Det kan vare i noe tid etter og er et resultat av gjentagende endrede signaler via nervesystemet.  


 

Behandling

Undersøkelsen består av å utelukke annen årsak til svimmelheten så langt det lar seg gjøre, samt å utføre manøvrer som ofte reproduserer svimmelhet og nystagmus. Ved å utføre disse og observere øyebevegelsene vil terapeuten kunne få en indikasjon på hvilken buegang som er affektert. Om nystagmusen er rotatorisk hvor øyet slår raskt ned mot syk side er det bakre buegang. Ved fremre buegang vil nystagmusen være noe lik, men problemet er da i motsatt øre. Ved otolitter i den midtre buegangen ses horisontal nystagmus. Behandlingen av krystallsyke er svært enkel og de fleste opplever at de akutte episodene forsvinner etter svært få behandlinger. Selve behandlingen innebærer enkelte manøvrer som har som mål å lede otolittene ut av buegangene. Hvilke manøvrer som utføres avhenger av hvilken buegang som er affisert. De fleste opplever gjerne at svimmelheten blir noe tiltagende under selve behandlingen, men at de er markant bedre etterpå. Når den akutte svimmelheten er behandlet er det noen ganger behov for annen manuell behandling for å lette på muskelspenninger og annet ubehag som kan komme som et resultat av svimmelheten.

 

Råd til pasienten

Vi anbefaler å få svimmelheten undersøkt så raskt som mulig for riktig behandling og veiledning. Ved å få behandling raskt reduseres muligheten for følgesymptomer og man slipper å streve med svimmelheten lengre enn nødvendig. Våre kiropraktorer har god erfaring med behandling av BPPV så ta kontakt med oss for spørsmål.

 

Referanse

http://www.balanselaboratoriet.no/rotatorisk-vertigo-karusellsvimmelhet/

https://tidsskriftet.no/2002/06/klinikk-og-forskning/benign-paroksysmal-posisjonsvertigo

http://nevro.legehandboka.no/handboken/sykdommer/svimmelhet/sykdommer-og-symptomer/benign-paroksysmal-posisjonsvertigo-bppv/

https://www.vondt.net/oversikt/svimmelhetsdiagnoser/krystallsyke/

 

Vestibularisnevritt

Om

Vestibularisnevritt er også kalt virus på balansenerven og kan være skremmende for de som opplever den grunnet den svært intense svimmelheten. Den affekterte nerven går fra balanseorganet til hjernen. Når dette skjer forstyrres signalene som sendes via nerven og hjernen oppfatter det som en sykdom som gir plutselig svimmelhet og en følelse av ustøhet. Svimmelheten utvikles i løpet av noen timer, når det verste i løpet av noen dager og avtar i løpet av noen uker. Svimmelheten er rotatorisk (omgivelsene går rundt), og følges ofte av kvalme og kanskje oppkast. I tillegg opplever mange en falltendens til en side og ufrivillige øyebevegelser (nystagmus).

I motsetning til andre svimmelhetstilstander gir ikke denne typen endringer i hørsel eller øresus, men det kan være vanskelig å feste synet.

Det er anslått at ca 13 per 100 000 personer blir affektert årlig og da særlig voksne over 50 år.

Per dags dato er det for det meste bare teorier på årsaken til denne tilstanden, og den som for tiden er mest populær omhandler herpes simplex. Dette er et virus som de fleste av oss har i kroppen uten at vi nødvendigvis vet om det eller er plaget med det. Om det våkner til kan det affektere blant annet balansenerven som medfører en hevelse av nerven gjennom en trang kanal som igjen resulterer i forstyrrelser av signalene den fører.

Tilbakefall er sjeldne.


 

Behandling

Det er ingen behandling som påvirker selve sykdommen og hovedfokus er på å lindre symptomene. Kvalmestillende tabletter og, i enkelte tilfeller, korte kortisonkurer kan hjelpe. Når den verste kvalmen er over anbefales en periode hvor man trener opp generell funksjon igjen. Dette består gjerne av øvelser for øynene slik at man lettere klarer å feste blikket, gå på ujevnt underlag og balanseøvelser. Noen opplever her en liten økning i svimmelheten som er forbigående.

De fleste blir helt bra, men noen kan være plaget med svimmelhet i opptil 3 måneder. Rundt halvparten kan oppleve restplager som lettere svimmelhet ved brå bevegelser, redusert balanse i mørket og sjøgange (nautisk svimmelhet).

 

Råd til pasienten

Ta kontakt med din kiropraktor eller lege for å få stilt riktig diagnose. Det kan være nødvending med henvisning til øre-nese-hals spesialist for videre undersøkelse og behandling. Vi på Klinikk Pluss har lang erfaring med svimmelhetsplager, ta kontakt om du eller dine nære ønsker en konsultasjon.

 

Referanse

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/nervebetennelser/balansenerven-betennelse/

http://nevro.legehandboka.no/handboken/sykdommer/svimmelhet/sykdommer-og-symptomer/vestibularisnevritt/

http://www.balanselaboratoriet.no/hjem/pasienterpublikum/virus-pa-balansenerven-vestibularisnevritt/

 

Labyrintitt

Om

Labyrintitt er en infeksjon av labyrinten som er en del av det indre øret og ansvarlig for hørsel og balanse som rammer ca. 1 av 10 000 personer. De fleste tilfeller rammer voksne mellom 30-60 år og kan være grunnet både virus og bakterie. Den vanligste årsaken er en virusinfeksjon (for eksempel forkjølelse eller influensa) som fører til at labyrinten blir betent. Det kan også stamme fra hjernehinnebetennelse eller mellomørebetennelse, men det er langt sjeldnere. Infeksjonen kan angripe det ene eller begge ørene.

Det første og gjerne mest uttalte symptomer er akutt svimmelhet som gir en følelse av at omgivelsene beveger seg eller roterer (rotatorisk/gyratorisk svimmelhet). Dette samt balanseproblemer er rapportert av ca. 40% av pasientene. Noen opplever også hørselstap i mindre eller større grad, samt tetthetsfølelse i øret, øresus, øresmerter, væsking fra øret, feber, stiv nakke og forkjølelsessymptomer. Et annet symptom man ofte ser er nystagmus (unormale øyebevegelser) som man ikke selv har kontroll over. Ofte blir man så affektert at det går utover daglige aktiviteter.


 

Behandling

De fleste symptomene er selvbegrensende i løpet av dager eller uker, men hørselstapet kan vare noe lengre. Det meste av behandling går ut på å lindre symptomene og ofte gis det kvalmestillende i anfallene. Noen pasienter merker bedring ved en kortvarig kortisonkur. De fleste har svært god prognose, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig med opptreningsprogram for langvarige balanseproblemer. Dette er en behandling som trener hjernen og nervesystemet til å mestre endringene i signalene fra balanseorganet.

 

Råd til pasienten

Ta kontakt med primærhelsetjeneste (kiropraktor eller lege) for å få stilt riktig diagnose og eventuelt en henvisning til øre-nese-hals spesialist for videre utredning og behandling.

 

Referanse

https://nhi.no/sykdommer/orenesehals/indre-ore-og-balanseorganer/labyrintitt/

http://www.balanselaboratoriet.no/rotatorisk-vertigo-karusellsvimmelhet/

 

Ménièrs sykdom

Om

Dette er en relativt sjelden diagnose som rammer ca. 5000 personer i Norge. Den oppstår gjerne i 30-50 årsalderen og rammer både kvinner og menn. Ménièrs kjennetegnes som kraftige periodevise anfall av svimmelhet (rotatorisk svimmelhet), kvalme, øresus, nedsatt hørsel og trykkfølelse i øret. Anfallene kan vare alt fra 20 minutter til flere timer. Det er store variasjoner når det kommer til alvorlighetsgrad og hyppighet på anfallene. Den første tiden er den som oftest ensidig (90% av tilfellene), men rundt halvparten opplever at de blir rammet på begge sider. Det er ikke alltid like lett med en tidlig diagnose da ikke alle symptomene presenterer seg i startfasen. Ved gjentagende anfall opplever mange at hørselen gradvis svekkes.

Årsaken er ikke kjent, men en teori er en forstyrrelse i væskemengden i buegangene i det indre øret (balanseorganet).  

 
 

Behandling

Per dags dato er det ingen helbredende behandling for Ménièrs, så hovedfokus er å lindre plagene så langt det lar seg gjøre. Det som er viktig å tenke på er at tilstander er selvbegrensende i ca. 80% av tilfellene. De fleste merker en lette av ro og sengeleie, samt bruk av kvalmestillende medisiner under anfallene. Mindre enn 10% krever kirurgisk behandling, hvor man opererer balanseorganet eller balansenerven.

 

Råd til pasienten

Oppsøk din primærhelsetjeneste (lege, kiropraktor, manuellterapeut) for en grundig undersøkelse om du opplever symptomene nevnt over. Ofte blir man henvist til en øre-nese-hals spesialist for videre undersøkelser og behandling.  

 

Referanse

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/ulike-sykdommer/menieres-sykdom/?page=1

https://godlydibarnehagen.no/om_horsel/hvordan-fungerer-oret/

http://www.balanselaboratoriet.no/rotatorisk-vertigo-karusellsvimmelhet/

 
 
Flere aktualiteter
Publisert: 13.06.2024
God sommer til dere alle! Her er våre åpningstider i sommer:

Resepsjonen er stengt fra 4/7-1/8.
Treningsenter er stengt i samme perioden.
Flere av terapeutene jobber noe eller mer i juli. Se link:
Publisert: 07.06.2024
Trykkbølgebehandling er en behandling som brukes ved langvarige seneplager og smertetilstander i muskel - og skjelettsystemet.
Publisert: 13.05.2024
Klinikk Pluss tilbyr utredning og behandling av svimmelhet - og balanseproblemer
Publisert: 18.01.2024

Har du smerter eller stivhet i leddene, spesielt om morgenen?

Hindrer plagene deg i å være aktiv?

Litt om generelle ÅPNINGSTIDER:
Man-tor: 08.00 – 18.00
Fredag: 08.00 – 1500
Visse terapeuter har timer fra 05:45 og noen til 19:30
Resepsjonen betjent fra 09:00-14:00 mandag-torsdag og 10:00-14:00 fredag, se www.klinikkpluss.no/timebestilling

Hva plages du med?
TIPS: Søk etter stikkord som hodepine, nakkesmerter, ryggsmerter, korsrygg, senebetennelse e.l.
Våre behandlingstyper