Om fysioterapi

Fysioterapeuten er spesialisert på undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager.
Fysioterapi er basert på inngående kunnskap om anatomi, fysiologi, bevegelses- og sykdomslære. Ved langvarige eller akutte smerter og plager kan tilrettelagt trening og råd om bruk av kroppen være avgjørende. Målet for den fysikalske behandlingen er å legge til rette for positive endringsprosesser. Hos enkelte betyr det å opprettholde eller bedre funksjon. Hos andre kan det dreie seg om å lindre eller fjerne smerte.

Grunnlaget for valg av fysikalsk behandling legges ved første konsultasjon, gjennom en grundig gjennomgang av sykehistorien og klinisk undersøkelse. Enkelte ganger vil et tverrfaglig samarbeid med kiropraktor og akupunktør være nødvendig for å oppnå optimalt resultat. Fysioterapeuten og pasienten lager i samarbeid en plan for videre progresjon og behandlingen kan starte. Behandlingene evalueres fortløpende og tilpasses den enkeltes reaksjon og tilbakemelding.

Les også om

 
 
Litt om generelle ÅPNINGSTIDER:
Man-tor: 08.00 – 18.00
Fredag: 08.00 – 1500
Visse terapeuter har timer fra 05:45 og noen til 19:30
Resepsjonen betjent fra 09:00-14:00 mandag-torsdag og 10:00-14:00 fredag, se www.klinikkpluss.no/timebestilling

Hva plages du med?
TIPS: Søk etter stikkord som hodepine, nakkesmerter, ryggsmerter, korsrygg, senebetennelse e.l.
Våre behandlingstyper