Idrett

Vi har solid erfaring og kunnskap i å forebygge og behandle idrettsskader. Om du blir skadet, står vi på for å få deg raskt tilbake i idretten.
Klinikk Pluss yter en rekke idrettsrelaterte behandlinger til både mosjonister, idrettsutøvere og idrettslag. Vi har et godt faglig tilbud til både topp- og breddeidrett, med spesialtilpassede opplegg for skadeforebygging og/eller rehabilitering etter skade.

Klinkk Pluss jobber aktivt med lokale idrettslag, og bistår med behandling/trening, opplæring i skadeforebygging og basistrening.

Vi tilbyr foredrag om temaer som akutt skadebehandling, forebyggende trening/behandling, resultatorientert trening og kosthold.

Klinikk Pluss er støtteapparat for lag innen forskjellige idretter. Utøvere og lag får rask tilgang på riktig og nødvendig behandling.

Husk at alle skader – både små og store – skal meldes inn der du er forsikret!

Klinikk Pluss er godkjent behandlingssted av Idrettenes Helsesenter gjennom fysioterapeut Torbjørn Bergland Prestholdt.

Les også om

 
 
ÅPNINGSTIDER:
man-tor: 08.00 – 18.00
fredag: 08.00 – 1600